poniedziałek, 24 marca 2014

Jak odpowiadać na pozwy za klauzule niedozwolone?


klauzule niedozwolone, klauzula niedozwolona, rejestr klauzul niedozwolonych, klauzule abuzywne
Jeśli Twój regulamin został zgłoszony do UOKiK za klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew powinieneś sformułować jak najszybciej. Masz 30 dni, aby udowodnić, że zapisy w twoim regulaminie nie naruszają praw klienta, a Twoja działalność  nie godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Warto zbadać sam pozew i jego załączniki pod kątem formalnym – zdarza się, że często można wskazać w nim braki, które działają na korzyść pozwanego. 

Problemy, które stwarzają klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew Wyrok niekorzystny niesie za sobą spore koszty, bo za samą publikację wyroku w Monitorze płaci się średnio 1500 złotych, dlatego nie należy ignorować regulaminów, które posiadają klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew złożyć trzeba w trybie pilnym unikając wzrostu kosztów. Jeśli wyrok zapadnie i okaże się niekorzystny dla przedsiębiorcy można złożyć wniosek o uzasadnienie, jest on darmowy i co ważne, prosty i nieskomplikowany. 

Pozwy składają najczęściej stowarzyszenia chroniące prawa konsumenckie, w praktyce za błędny regulamin posiadający klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew składa się w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej SOKiK krytykuje stowarzyszenia za praktyki np. masowego pozywania sklepów za błędne zapisy w regulaminie, gdyż uważa się ja za działania nieetyczne, nie są one jednak niezgodne z prawem, o czym pamięta powinien każdy przedsiębiorca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz