środa, 18 czerwca 2014

Uznanie postanowień za niedozwolone


klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew,odpowiedź na pozew klauzula niedozwolona,odpowiedź na pozew klauzule abuzywne, odpowiedź na pozew klauzule niedozwolone
W przypadku obrotu konsumenckiego można bez wątpienia mówić o dwóch jednostkach, które tylko teoretycznie są sobie równe jak zakłada prawo cywilne. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Przedsiębiorca to jednostka bardziej doświadczona i posiadająca najczęściej większe środki finansowe, by wywierać nacisk. Natomiast konsument jest jednostką w pewnym sensie podporządkowaną temu co narzuci mu sprzedawca.W związku z tym polski prawodawca wprowadza rozwiązania, które mają chronić konsumenta i sprawiać, że stosunek między przedsiębiorcą a konsumentem rzeczywiście będzie stosunkiem równorzędnym. Jedną z form obrony konsumenta są tak zwane klauzule abuzywne, które stosowane są jako postanowienia niedozwolone, których przedsiębiorca nie można umieszczać w ramach kształtowanych przez siebie umów. Jeśli chodzi o klauzule niedozwolone w Kodeksie Cywilnym znajdujemy jedynie 23 wskazania. 

W rzeczywistości jest to jednak grupa dużo większa, która uzupełniona jest między innymi o postanowienia urzędu do spraw ochrony konsumentów a także postanowieniami sądu, które na wniosek każdego konsumenta mogą uznać postanowienia umów za niedozwolone. pozew klauzule niedozwolone musi być wnioskiem, w którym konsument kieruje do sądu wyraźne żądanie o uznanie konkretnego postanowienia umowy za niedozwolone. Musi więc być wskazana umowa oraz postanowienie, które ma zostać uznane za niedozwolone. Do niego natomiast dołączona powinna być argumentacja, która będzie przemawiać za uznanie klauzuli za niedozwoloną.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Jak radzić sobie z niekompetentnym kontrahentem?

W życiu zdarzają się sytuacje, których każdy chciałby uniknąć. Zdarzenia tego typu widoczne są praktycznie na każdej płaszczyźnie życia, także w zakresie szeroko rozumianego handlu. Przykładem obrazującym tę kwestię może być zakup konkretnego produktu, np. sprzętu AGD. Oczywisty jest fakt, iż priorytetowym dokumentem w tej kwestii jest umowa handlowa, zawierana pomiędzy sprzedającym i kupującym. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy umowy, dotyczące wszystkich aspektów handlowych. Może się zdarzyć, że w dokumencie pojawią się tzw. klauzule niedozwolone za które otrzymany pozew klauzule niedozwolone - czyli sformułowania niekorzystne dla klienta.

Oczywisty jest fakt, iż podpisanie umowy mobilizuje do pełnego respektowania zasad, nie mniej jednak - zgodnie z prawem - klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych narzędzi, pozwalających zoptymalizować i pozytywnie rozwiązać problem. Ostatnim etapem w tej kwestii jest postępowanie sądowe. Podczas rozprawy wyjaśniana jest kwestia stanowiąca spór pomiędzy obydwoma podmiotami, opierająca się przede wszystkim na wnikliwej i szczegółowej analizie dokumenty. Warto podkreślić, że istotną rolę w tej kwestii odgrywa prawidłowo sporządzony pozew Klauzule niedozwolone, dlatego też w tym przypadku warto skontaktować się z kompetentnym i doświadczonym prawnikiem. Należy również zwrócić uwagę na aspekty prawne, czyli rzetelne i prawidłowe wskazanie błędów oraz elementów zawartych w umowie, które mogą świadczyć na niekorzyść klienta. 

Fakt ten dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, czyli firm korzystających z usług innych przedsiębiorstw.