poniedziałek, 9 czerwca 2014

Jak radzić sobie z niekompetentnym kontrahentem?

W życiu zdarzają się sytuacje, których każdy chciałby uniknąć. Zdarzenia tego typu widoczne są praktycznie na każdej płaszczyźnie życia, także w zakresie szeroko rozumianego handlu. Przykładem obrazującym tę kwestię może być zakup konkretnego produktu, np. sprzętu AGD. Oczywisty jest fakt, iż priorytetowym dokumentem w tej kwestii jest umowa handlowa, zawierana pomiędzy sprzedającym i kupującym. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy umowy, dotyczące wszystkich aspektów handlowych. Może się zdarzyć, że w dokumencie pojawią się tzw. klauzule niedozwolone za które otrzymany pozew klauzule niedozwolone - czyli sformułowania niekorzystne dla klienta.

Oczywisty jest fakt, iż podpisanie umowy mobilizuje do pełnego respektowania zasad, nie mniej jednak - zgodnie z prawem - klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych narzędzi, pozwalających zoptymalizować i pozytywnie rozwiązać problem. Ostatnim etapem w tej kwestii jest postępowanie sądowe. Podczas rozprawy wyjaśniana jest kwestia stanowiąca spór pomiędzy obydwoma podmiotami, opierająca się przede wszystkim na wnikliwej i szczegółowej analizie dokumenty. Warto podkreślić, że istotną rolę w tej kwestii odgrywa prawidłowo sporządzony pozew Klauzule niedozwolone, dlatego też w tym przypadku warto skontaktować się z kompetentnym i doświadczonym prawnikiem. Należy również zwrócić uwagę na aspekty prawne, czyli rzetelne i prawidłowe wskazanie błędów oraz elementów zawartych w umowie, które mogą świadczyć na niekorzyść klienta. 

Fakt ten dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, czyli firm korzystających z usług innych przedsiębiorstw.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz