wtorek, 7 października 2014

Powództwo o uznanie postanowień umownych za niedozwolone

Nie wszyscy jeszcze zdają sobie z tego sprawę, ale konsument ma obecnie w Polsce cały szereg praw, nad przestrzeganiem których czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz liczne organizacje i stowarzyszenia. Konsument jest między innymi uprawniony do tego, aby jeśli umowa zawiera niedozwolone postanowienia, złożyć pozew Klauzula abuzywna, czyli niedozwolona obecna w umowie, jest silnym argumentem na korzyść powoda. Nawet jeśli umowa z przedsiębiorcą została już podpisana, a posiadała niedozwolone postanowienia, to klauzule abuzywne nie mają mocy prawnej.


Określony zapis jest niedozwolony, jeśli pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami, a ponadto w sposób rażący narusza interes konsumenta. Co prawda obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, ale definicja jest na tyle szeroka, że bardzo wiele postanowień, uznawanych przez długi czas za poprawne, może dzisiaj stać się przedmiotem pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest w tym przypadku odnośną instancją.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest prowadzony i aktualizowany przez Prezesa UOKiK i jak już wspomniano, ilość klauzul abuzywnych stale rośnie. Spora ich część dotyczy dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach handlu elektronicznego, dlatego też właściciele sklepów internetowych powinni szczególnie uważnie tworzyć regulamin określający prawa i obowiązki użytkowników i klientów, aby pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Tylko wtedy bowiem można nie obawiać się pozwów i związanych z tym konsekwencji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz