wtorek, 7 października 2014

Powództwo o uznanie postanowień umownych za niedozwolone

Nie wszyscy jeszcze zdają sobie z tego sprawę, ale konsument ma obecnie w Polsce cały szereg praw, nad przestrzeganiem których czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz liczne organizacje i stowarzyszenia. Konsument jest między innymi uprawniony do tego, aby jeśli umowa zawiera niedozwolone postanowienia, złożyć pozew Klauzula abuzywna, czyli niedozwolona obecna w umowie, jest silnym argumentem na korzyść powoda. Nawet jeśli umowa z przedsiębiorcą została już podpisana, a posiadała niedozwolone postanowienia, to klauzule abuzywne nie mają mocy prawnej.


Określony zapis jest niedozwolony, jeśli pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami, a ponadto w sposób rażący narusza interes konsumenta. Co prawda obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, ale definicja jest na tyle szeroka, że bardzo wiele postanowień, uznawanych przez długi czas za poprawne, może dzisiaj stać się przedmiotem pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest w tym przypadku odnośną instancją.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest prowadzony i aktualizowany przez Prezesa UOKiK i jak już wspomniano, ilość klauzul abuzywnych stale rośnie. Spora ich część dotyczy dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach handlu elektronicznego, dlatego też właściciele sklepów internetowych powinni szczególnie uważnie tworzyć regulamin określający prawa i obowiązki użytkowników i klientów, aby pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Tylko wtedy bowiem można nie obawiać się pozwów i związanych z tym konsekwencji.

środa, 18 czerwca 2014

Uznanie postanowień za niedozwolone


klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew,odpowiedź na pozew klauzula niedozwolona,odpowiedź na pozew klauzule abuzywne, odpowiedź na pozew klauzule niedozwolone
W przypadku obrotu konsumenckiego można bez wątpienia mówić o dwóch jednostkach, które tylko teoretycznie są sobie równe jak zakłada prawo cywilne. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Przedsiębiorca to jednostka bardziej doświadczona i posiadająca najczęściej większe środki finansowe, by wywierać nacisk. Natomiast konsument jest jednostką w pewnym sensie podporządkowaną temu co narzuci mu sprzedawca.W związku z tym polski prawodawca wprowadza rozwiązania, które mają chronić konsumenta i sprawiać, że stosunek między przedsiębiorcą a konsumentem rzeczywiście będzie stosunkiem równorzędnym. Jedną z form obrony konsumenta są tak zwane klauzule abuzywne, które stosowane są jako postanowienia niedozwolone, których przedsiębiorca nie można umieszczać w ramach kształtowanych przez siebie umów. Jeśli chodzi o klauzule niedozwolone w Kodeksie Cywilnym znajdujemy jedynie 23 wskazania. 

W rzeczywistości jest to jednak grupa dużo większa, która uzupełniona jest między innymi o postanowienia urzędu do spraw ochrony konsumentów a także postanowieniami sądu, które na wniosek każdego konsumenta mogą uznać postanowienia umów za niedozwolone. pozew klauzule niedozwolone musi być wnioskiem, w którym konsument kieruje do sądu wyraźne żądanie o uznanie konkretnego postanowienia umowy za niedozwolone. Musi więc być wskazana umowa oraz postanowienie, które ma zostać uznane za niedozwolone. Do niego natomiast dołączona powinna być argumentacja, która będzie przemawiać za uznanie klauzuli za niedozwoloną.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Jak radzić sobie z niekompetentnym kontrahentem?

W życiu zdarzają się sytuacje, których każdy chciałby uniknąć. Zdarzenia tego typu widoczne są praktycznie na każdej płaszczyźnie życia, także w zakresie szeroko rozumianego handlu. Przykładem obrazującym tę kwestię może być zakup konkretnego produktu, np. sprzętu AGD. Oczywisty jest fakt, iż priorytetowym dokumentem w tej kwestii jest umowa handlowa, zawierana pomiędzy sprzedającym i kupującym. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy umowy, dotyczące wszystkich aspektów handlowych. Może się zdarzyć, że w dokumencie pojawią się tzw. klauzule niedozwolone za które otrzymany pozew klauzule niedozwolone - czyli sformułowania niekorzystne dla klienta.

Oczywisty jest fakt, iż podpisanie umowy mobilizuje do pełnego respektowania zasad, nie mniej jednak - zgodnie z prawem - klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych narzędzi, pozwalających zoptymalizować i pozytywnie rozwiązać problem. Ostatnim etapem w tej kwestii jest postępowanie sądowe. Podczas rozprawy wyjaśniana jest kwestia stanowiąca spór pomiędzy obydwoma podmiotami, opierająca się przede wszystkim na wnikliwej i szczegółowej analizie dokumenty. Warto podkreślić, że istotną rolę w tej kwestii odgrywa prawidłowo sporządzony pozew Klauzule niedozwolone, dlatego też w tym przypadku warto skontaktować się z kompetentnym i doświadczonym prawnikiem. Należy również zwrócić uwagę na aspekty prawne, czyli rzetelne i prawidłowe wskazanie błędów oraz elementów zawartych w umowie, które mogą świadczyć na niekorzyść klienta. 

Fakt ten dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, czyli firm korzystających z usług innych przedsiębiorstw.  

środa, 7 maja 2014

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego!

W ostatnich latach można zauważyć trend samodzielnego pisania regulaminów przez właścicieli lub pracowników e-sklepów. Niestety, nie mając pojęcia o prawie, stosują czasem klauzule niedozwolone i narażają się tym samym na kontrole GIODO.

Klauzule niedozwolone - przykład
Za przykład takiego zapisu posłuży nam czas na zwrot towarów. Część firm nieprawidłowo określa możliwy czas na zwrot towaru. Dla przypomnienia, wynosi on zgodnie z prawem minimum 10 dni, jeśli umowa została zawarta na odległość. Oczywiście, klient musi sam opłacić koszty przesyłki i zwrócić towar w nienaruszonym stanie, lecz dla większości firm takie działania nabywców mogą stanowić pewien problem.

Nie ryzykuj
Chcąc temu zaradzić, zastosowali w regulaminie klauzule niedozwolone, jednocześnie pozornie rozwiązując swój problem. Nie wiedzą, iż konsument ma prawo do zwrotu niezależnie od tego, co napisał sprzedawca. Działania, które opisano powyżej są jednoznacznie nielegalne, a za takie zachowanie właścicielowi e-sklepu może grozić wysoka kara.

Oddaj to w ręce profesjonalistów
Jak temu zapobiec? Jeśli ktoś nie ma wykształcenia prawniczego lub nie interesuje się tym dogłębnie, może popełnić błąd. Warto zwrócić się do kompetentnej osoby czy przedsiębiorstwa zajmującego się pisaniem regulaminów. Usługa nie jest droga i chroni przed ewentualnymi roszczeniami niezadowolonych klientów. Co więcej, oszczędzamy czas i nerwy, bo nie każdy ma wiedzę, lubi pisać i na dodatek wymaga to pewnego nakładu pracy. Klauzule niedozwolone jest łatwo napisać, ale kiedy pojawi się problem prawny, to UoKiK nie będzie miał litości, tak jak każdy urząd czy też stowarzyszenia konsumenckie dla których znajdowanie sklepów zawierających klauzule niedozwolone jest biznesem tylko w celach zarobkowych.

piątek, 18 kwietnia 2014

Pozew czy szantaż? Problem z klauzulami niedozwolonymi

klauzule niedozwolone pozwy,klauzule niedozwolone pozew, pozew klauzule niedozwolone
Strzeżcie się sprzedawcy internetowi oraz wszyscy przedsiębiorcy prężnie działający w sieci. Od niedawna mamy bowiem do czynienia z plagą szantaży dotyczących błędów w regulaminach sklepów internetowych. Jeśli dosięgnął Cię pozew klauzule niedozwolone z pewnością są tego przyczyną. Wyławianie z tłumu sklepów, których regulaminy skopiowane są od kolegów po fachu, a następnie oskarżanie ich o pogwałcenie praw konsumenckich, to znana ostatnio procedura wśród tzw. stowarzyszeń stojących na straży legalnej działalności internetowej. Nie martw się jednak na zapas jeśli otrzymasz pozew Klauzule niedozwolone przydarzają się prawie w każdym przedsiębiorstwie.

Ofiarami padają sprzedawcy i ich sklepy. Najczęściej bowiem, przegrana sprawa w sądzie doprowadza do upadku bądź kryzysu w biznesie. Pozew klauzule niedozwolone zrujnować może nawet te pozornie dobrze prosperujące firmy. Głównie dlatego, że na jednym pozwie się nie kończy. Stowarzyszenia, które ścigają sprzedawców działających niezgodnie z prawem zazwyczaj dokonują szantażu, strasząc sprzedawców, że podadzą ich do sądu, jeśli Ci nie uiszczą opłaty za straty, które spowodowali u swoich klientów. W rzeczywistości większość konsumentów nie ucierpiała na tego rodzaju zapisach w regulaminie. Warto wiedzieć zatem, że ów szantaż niekoniecznie musi oznaczać koniec naszej działalności. Warto zwrócić się UOKIKU z prośbą o łagodne potraktowanie, bądź zrezygnowanie z pozywania.

poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Otrzymałeś pozew za klauzule niedozwolone?

pozew klauzule niedozwolone, kary za regulamin w sklepie internetowym co zrobic, klauzule abuzywne regulamin stowarzyszenia
Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, wiedz, że istnieje parę rozwiązań w tej sytuacji. Na początku dowiedz się jednak kto złożył pozew, jeśli zrobiło to Stowarzyszenie specjalnie do tego powołane, możliwe, że trudniej będzie problem rozwiązać. Pozew klauzule niedozwolone mogą składać jednak także sami konsumenci, nawet Ci, którzy nie kupują bezpośrednio w Twoim sklepie.

Jak wyjść z takiej sytuacji obronną ręką? Najlepszym rozwiązaniem zdecydowanie jest szybka zmiana regulaminu. Zastąpienie błędnych zapisów, tymi zgodnymi z prawem, są najszybszą gwarancją sukcesu w tej sprawie. Zdarza się jednak, że za późno jest na zmianę regulaminu, gdyż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zatwierdzi decyzję, w wyniku której nałożona zostanie kara. Mogą one być bardzo wysokie i sięgać nawet do dziesięciu procent dochodów na zeszły rok rozliczeniowy.

Żeby tego uniknąć, należy jak najszybciej zgłosić się do prawnika, najlepiej od razu, jak tylko otrzyma się pozew Klauzule niedozwolone nie od dziś stanowią utrapienie każdego sprzedawcy w internecie. Gdy pojawiają się w regulaminie, pojawiają się także kłopoty. Z czego to wynika? Oczywiście, pierwszym powodem jest chęć chronienia konsumentów, co jest zupełnie zrozumiałe. Oprócz tego jednak, pozew klauzule niedozwolone stanowi dla specjalnych stowarzyszeń doskonałą formę zarobku.

poniedziałek, 24 marca 2014

Jak odpowiadać na pozwy za klauzule niedozwolone?


klauzule niedozwolone, klauzula niedozwolona, rejestr klauzul niedozwolonych, klauzule abuzywne
Jeśli Twój regulamin został zgłoszony do UOKiK za klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew powinieneś sformułować jak najszybciej. Masz 30 dni, aby udowodnić, że zapisy w twoim regulaminie nie naruszają praw klienta, a Twoja działalność  nie godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Warto zbadać sam pozew i jego załączniki pod kątem formalnym – zdarza się, że często można wskazać w nim braki, które działają na korzyść pozwanego. 

Problemy, które stwarzają klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew Wyrok niekorzystny niesie za sobą spore koszty, bo za samą publikację wyroku w Monitorze płaci się średnio 1500 złotych, dlatego nie należy ignorować regulaminów, które posiadają klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew złożyć trzeba w trybie pilnym unikając wzrostu kosztów. Jeśli wyrok zapadnie i okaże się niekorzystny dla przedsiębiorcy można złożyć wniosek o uzasadnienie, jest on darmowy i co ważne, prosty i nieskomplikowany. 

Pozwy składają najczęściej stowarzyszenia chroniące prawa konsumenckie, w praktyce za błędny regulamin posiadający klauzule niedozwolone odpowiedź na pozew składa się w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej SOKiK krytykuje stowarzyszenia za praktyki np. masowego pozywania sklepów za błędne zapisy w regulaminie, gdyż uważa się ja za działania nieetyczne, nie są one jednak niezgodne z prawem, o czym pamięta powinien każdy przedsiębiorca.